Arkisto

Työajat päätteeltä palkanlaskentaan

Toimitusjohtaja Matti Toivonen Necomilta kertoo, että uusi Access Touch 4.0 on hyvä alusta kehittyneelle työajanseurantaohjelmistolle. Access Touch 4.0 on edeltäjäänsä Access Touch 3.1:ä pienempi kooltaan, ja sähkönsyöttö voidaan hoitaa Ethernet-verkon kautta. Silloin laitteeseen ei tarvita virtalähdettä, mikä helpottaa työajanseurannan järjestämistä mitä erilaisimmissa kohteissa.

Necom Oy tuottaa älykkäitä järjestelmiä työajan ja projektien seurantaan sekä niihin liittyvän tiedon raportointiin. Necomilla on jo pitkä kokemus Idescon Touch-kosketusnäyttöpäätteistä, ja nyt yritys on kehittänyt uuden työajanseurantaohjelmiston myös Idescon uudempaan Access Touch 4.0 -päätteeseen.

Toimitusjohtaja Matti Toivonen Necomilta kertoo, että uusi Access Touch 4.0 on hyvä alusta kehittyneelle työajanseurantaohjelmistolle. Access Touch 4.0 on edeltäjäänsä Access Touch 3.1:ä pienempi kooltaan, ja sähkönsyöttö voidaan hoitaa Ethernet-verkon kautta. Silloin laitteeseen ei tarvita virtalähdettä, mikä helpottaa työajanseurannan järjestämistä mitä erilaisimmissa kohteissa.

Matti Toivonen kertoo, että Access Touch 4.0 on ohjelmoijaystävällinen laite, ja yhteistyö Idescon kanssa on ollut läheistä ja mutkatonta ohjelmistokehityksen aikana. ”Paikallinen tuki ja hyvä yhteistyökumppanuus on meille tärkeää”, hän jatkaa. Necom on tyytyväinen myös päätteen ulkoasuun verrattuna muihin markkinoilla oleviin vaihtoehtoihin.

Necomin Promid -projekti- ja työajanseuranta on käytössä monilla toimialoilla Suomessa ja ulkomailla. Asiakkaat ovat tyypillisesti 50-150 hengen organisaatioita esimerkiksi teollisuudessa, julkishallinnossa ja kaupan alan yrityksissä. Työntekijät hoitavat työaikojensa kirjaukset työmaalla olevalla päätteellä. Työaikakirjauksiin ja raportointiin pääsee selaimella mistä päin maailmaa tahansa. Järjestelmä tuottaa tarvittaessa automaattista palkkatietoa palkanlaskennan käyttöön. Se ottaa huomioon eri pituiset työvuorot, ylityöt, vuorotyölisät ja kunkin työehtosopimuksen mukaiset palkkamallit automaattisesti, mikä vähentää palkanlaskennan työtä huomattavasti.

Idescon Access Touch 4.0 lukee useita eri RFID-tunnisteita, jolloin työaikakirjaukset voidaan tehdä työpaikalla jo käytössä olevalla kulunvalvontatunnisteella. Riippuen laitteeseen valittavasta RFID-lukijamodulista, se lukee tunnisteita HID Proxista MIFARE® DESFireen. Laitteeseen tulee joko Linux- tai Windows-käyttöjärjestelmä, ja sitä voi hyödyntää työaikakirjausten lisäksi esimerkiksi maksupäätteenä tai inforuutuna, tai kaikkien näiden yhdistelmänä.

Necom Oy myy, tuottaa ja ylläpitää järjestelmiä, jotka lisäävät tietoa ja hallittavuutta liiketoimintaan. Järjestelmien avulla tehdyt työt tulevat kirjatuksi oikein ja tieto siirtyy sujuvasti sekä palkanlaskentaan että laskutukseen.

Idesco Oy on RFID-teknologian asiantuntija 27 vuoden kokemuksella. Idescon tuotteita ovat RFID-lukijat ja -tunnisteet, järjestelmiä ohjaavat kontrollerit ja RFID-lukijan sisältävät kosketusnäyttöpäätteet. Ne keräävät tietoa ja parantavat turvallisuutta erilaisissa tunnistussovelluksissa ympäri maailmaa.

RFID kerää ajantasaista tietoa henkilöiden, ajoneuvojen tai tavaroiden liikkumisesta ja vähentää manuaalista työtä ja virheitä. Yksi RFID:n tärkeimmistä sovellusalueista on automaattinen sisäänpääsyn hallinta henkilökohtaisten kulkuoikeuksien mukaan. Kulkutapahtumista saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi työajanseurannassa.

Kuva: Necom