Pienennämme tuotteidemme ekologista jalanjälkeä

Laatu tarkoittaa meille tuotteiden teknisen laadun lisäksi pientä energiankulutusta, joustavuutta ja skaalautuvuutta. Tavoitteemme on, että kaikkien tuotteidemme ekologinen jalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Vähennämme niiden tuotannossa syntyvää jätettä niin paljon kuin mahdollista. Edellytämme, että myös alihankkijamme seuraavat lakeja ja asetuksia, toimivat ympäristöystävällisesti ja käyttävät raaka-aineita tehokkaasti. Siksi auditoimme alihankkijoidemme tuotantoprosesseja.

RFID-tuotteet voivat auttaa toimimaan ympäristöystävällisemmin. Niitä käytetään usein sovelluksissa, joiden pääasiallinen tavoite on toiminnan tehostaminen. RFID-tuotteita hyödynnetään esimerksi optimaalisimpien reittien suunnittelussa, ja ne auttavat siten vähentämään polttoaineen kulutusta. Ne automatisoivat prosesseja ja vähentävät turhaa työtä, minkä myötä säästyy aikaa ja energiaa. RFID-tuotteidemme elinkaari on hyvin pitkä – ne suunnitellaan kestämään vähintään kymmenen vuotta. Useimpiin lukijoihimme voi tehdä ohjelmistopäivityksiä, jotka jatkavat niiden elinkaarta edelleen. Kulunvalvonnassa RFID-teknologian merkittävä etu on kulkuoikeuksien helppo hallinta. Jos tunniste katoaa, ei lukkoja tarvitse vaihtaa. Kadonneen tunnisteen oikeudet poistetaan järjestelmästä sähköisesti, eikä jätettä synny.

Tehokkaasti ympäristön hyväksi

Turvalliset, kestävät, energiaa säästävät ja ympäristöystävällisesti valmistetut RFID-tuotteet ovat samalla kustannustehokkaita. Pyrimme jatkuvasti valitsemaan ympäristön kannalta yhä parempia raaka-aineita ja yleensäkin vähentämään tuotteidemme valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden määrää. Useimpien lukijoidemme virrankulutus on hyvin pieni. Silloin myös järjestelmien taustalle tarvitaan pienempi määrä virransyöttöön liittyviä laitteita.

Kestävät tuotteet, pitkä elinkaari

Tuotteemme suunnitellaan kestämään kymmeniä vuosia vaativissa olosuhteissa. Monien tuotteidemme elinkaarta voi jatkaa ohjelmistopäivityksillä, jotka voi tehdä helposti konfigurointikortilla. Avoimet standardit tuovat joustavuutta tulevaisuuden laitehankintoihin ja järjestelmäpäivityksiin.

Tuotteemme valmistetaan EU:ssa

EU:n alueella valmistetut tuotteet täyttävät eurooppalaisen lainsäädännön tuoteturvallisuudelle ja työ- ja tuotanto-olosuhteille asettamat vaatimukset, Tuotannossamme noudatetaan EU:n asettamia säädöksiä kierrätettävyydestä (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipments) ja vaarallisten aineiden käytöstä (ROHS, European Union’s Restriction of Hazardous Substances).

Ota yhteyttä

Nimi*