Arkisto

Transparent-lukijalla säästöjä rakennustyömaille

Rakennustyömaat ovat malliesimerkkejä siitä, miten paljon sähköisestä kulunvalvonnasta voi olla hyötyä toiminnan ohjaamisessa ja seurannassa.

Kuva: Infobric

Idescon Transparent-lukija helpottaa Infobricin rakennustyömaajärjestelmän hallintaa ja nopeuttaa sen räätälöintiä yhteensopivaksi erilaisille markkina-alueille ja teknologiastandardeihin

Rakennustyömaat ovat malliesimerkkejä siitä, miten paljon sähköisestä kulunvalvonnasta voi olla hyötyä toiminnan ohjaamisessa ja seurannassa. Kun työmaalle kulkemista ja sijaintia valvotaan ja tarvittaessa rajoitetaan pääsyä erillisille alueille työmaan sisäpuolella, tai valvotaan koneiden, työkalujen tai laitteiden (kuten hissien) käyttöä käyttöoikeuksien mukaan, turvallisuus paranee. Nämä kaikki toiminnot koottuna yhden palvelun alle muodostavat tehokkaan rakennustyömaiden seurantaratkaisun.

Infobric Ease on pilvipohjainen digitaalinen alusta, jonka avulla rakennustyömailla seurataan ja tuetaan toiminnan avainkohtia, kuten työturvallisuutta. Tuottavuus lisääntyy ja voidaan varmistaa, että toiminta vasta säännöksiä. Infobric Easessa on paljon toimintoja kulunvalvonnasta energiankulutuksen ohjaukseen sekä paljon muuta. Työntekijöiden tuottava työaika lisääntyy, kun työajanseuranta ja uusien työntekijöiden rekisteröinti hoituu nopeasti sähköisellä järjestelmällä. Järjestelmä kerää työntekijöistä automaattisesti rekisteröintitiedot, joita monissa Euroopan maissa jo lainsäädäntökin vaatii rakennustyömaita ilmoittamaan. Lisäksi kulunvalvonta vähentää työmailla tapahtuvia varkauksia ja ilkivaltaa.

Pilvipohjainen järjestelmä säästää työnantajan aikaa ja resursseja sekä tietojen keräämisessä että raportoinnissa viranomaisille. Joissakin Euroopan maissa työntekijärekisterin pitäminen ja tietojen ilmoittaminen viranomaisille on lainsäädännössä, koska sen avulla taistellaan veronkiertoa ja pimeää työvoimaa vastaan. Infobric Easella työntekijöiden läsnäoloa voidaan seurata, ja pakolliset tiedot on helppo kerätä ja raportoida sähköisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Idescon Transparent-lukijat helpottavat järjestelmän hallintaa ja säästävät aikaa

Infobric valitsi rakennustyömaajärjestelmäänsä Idescon 9 CD 2.0 Slim Pin T -lukijan, joka toimii niin sanottuna front-end -laitteena. Tämäntyyppistä ratkaisua kutsutaan alalla yleisesti transparent-lukijaksi. Transparent-lukija välittää salauksella suojatun tiedon suoraan järjestelmään ANSSI Level 1 Architecturen turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Lukijassa ei ole turva-avaimia, joten se toimii vain tiedonsiirron alustana. Tiedonsiirto tunnisteen ja järjestelmän välillä yksinkertaistuu. Kaikkea tiedonsiirtoon liittyvää ohjataan järjestelmästä käsin, sekä tunnisteen lukemista että lukijan reagointia lukutapahtumaan. Ratkaisu on huipputurvallinen ja kustannustehokas. Järjestelmätoimittaja, tässä tapauksessa Infobric, voi helposti hyödyntää tunnisteen sirun ominaisuuksia järjestelmässään. Mikä tärkeintä, järjestelmän kehittäminen hoituu nopeasti ja kustannustehokkaasti ohjelmistopäivityksillä.

”Muokkaamme tuotteitamme ja järjestelmiämme yhteensopivaksi useiden korttiteknologioiden ja standardien kanssa. Halusimme lukijan, joka mahdollistaisi uusien toimintojen julkaisemisen tai järjestelmäpäivitykset eri markkina-alueilla ilman laitepäivityksiä. Idescon Transparent-lukija osoittautui täydelliseksi ratkaisuksi tähän”, sanoo IT & elektroniikkajohtaja Björn Hilliges Infobricilta.

“Infobric on tehnyt Idescon kanssa yhteistyötä erilaisissa tuotekehitysprojekteissa yli kymmenen vuotta. Vuosien kuluessa Idescon korkea laatu on toistuvasti tullut todistetuksi niin tuotesuunnitelussa kuin asiantuntemuksessakin. Idescon tuotteet ja ratkaisut ovat osoittautuneet kestäviksi kovassa käytössä ja vaikeissa olosuhteissa asiakkaidemme rakennustyömailla, sanoo Björn Hilliges, IT & elektroniikkajohtaja, Infobric. Infobric Ease käsittelee kuukausittan noin 11 000 000 kortinlukutapahtumaa. “Idesco on avainkumppanimme, ja Idescon lukijat hoitavat tärkeää tehtävää noin 15 000 rakennustyömaalla joka ikinen päivä, sanoo Björn Hilliges, IT & elektroniikkajohtaja, Infobric.

Infobric Easen hyödyt rakennustyömaille:

 • Ratkaisu henkilöstörekisteröintiin, jota lainsäädäntö vaatii useissa Euroopan maissa
 • Lisää tuottavuutta, koska hallinnollisiin asioihin menevä työaika vähenee
 • Järjestelmän päivityksissä säästyy aikaa. Vaikka eri markkinoilla on erilaisia korttistandardeja, lukijapäivityksiä ei tarvita
 • Lukijoiden näppäimistö tuo lisää toiminnallisuutta
 • Skandinavian oloihin suunnitellut lukijat ovat lujia, säänkestäviä ja huoltovapaita
 • Rakennustyömaat toimivat harmaata taloutta ja epäammattimaista urakointia vastaan

Infobric Easen ominaisuudet:

 • Pilvipohjainen palvelu
 • Saumaton tiedonkeruu
 • Energiankäytön ohjaus
 • Lainsäädännön vaatimuksiin vastaava henkilöstörekisteri
 • Automatisoitu kulkeminen
 • Kulkeminen ja työajanseuranta mobiilipuhelimella
 • Henkilöstön kulunvalvonta
 • Ajoneuvojen kulunvalvonta
 • Koneidenkäytön hallinta
 • Älylukot

Infobricin järjestelmät tekevät rakennustyömaista turvallisempia, tuottavampia ja kustannustehokkaita. Ne varmistavat, että rakennustyömailla ovat oikeat ihmiset oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Infobric tekee toimivimmat ratkaisupaketit, jotka palvelevat menestyksekkäästi eurooppalaisia työmaita, isoja ja pieniä. Infobricin tavoite on olla johtava digitalisaation yhteistyökumppani Pohjoismaiden rakennusteollisuudelle.

Idesco on RFID-teknologian asiantuntija 30 vuoden kokemuksella. Tuotteitamme ovat RFID-lukijat ja -tunnisteet, järjestelmiä ohjaavat kontrollerit ja RFID-lukijan sisältävät kosketusnäyttöpäätteet. Tuotteidemme avulla kerätään tietoa ja parannetaan turvallisuutta erilaisissa kulunvalvonta-, ajoneuvontunnistus- ja logistiikkasovelluksissa ympäri maailmaa.

 

www.infobric.se

www.idesco.fi