Arkisto

Mitä tekee kirjoittava RFID-lukija?

Kirjoittavia RFID-lukijoita hyödynnetään esimerkiksi maksusovelluksissa, joissa tunnisteelle on tallennettu vaikkapa etukäteen maksettu sarja kuntosalikäyntejä.

RFID-lukija lukee tunnisteen yksilöllisen sarjanumeron, tai uudemmissa ja turvallisemmissa teknologioissa tunnisteen muistiin koodattua, salauksella suojattua tietoa. Jotkut lukijat voivat myös kirjoittaa tunnisteelle uutta tietoa. Näitä kirjoittavia RFID-lukijoita hyödynnetään esimerkiksi maksusovelluksissa, joissa tunnisteelle on tallennettu vaikkapa etukäteen maksettu sarja kuntosalikäyntejä. Kun lukija lukee kortin, se samalla tallentaa siihen jäljellä olevien käyntien määrän. Kortille voidaan myös tallentaa tietoa esimerkiksi kulkuoikeuksista.

Kirjoittava 9 CD 2.0 on saatavana monilla Idescon lukijakoteloilla. Näistä Desktop-lukija eroaa muista käyttötarkoitukseltaan. USB-liitännän kautta se yhdistyy tietokoneeseen, jolloin lukijaa voidaan hyödyntää korttien koodaamiseen. Korttipidike pitää kortin paikoillaan kirjoitustapahtuman aikana. Sama Desktop-lukija sopii siten myös sovelluksiin, joissa kortin asettaminen pidikkeeseen käynnistää tai ylläpitää toimintoa. Lukijan ohjatessa tunnistautumista nostureissa, busseissa tai työkoneissa niitä voi käyttää vain, kun tunnistautuneen kuljettajan kortti on lukijassa.

Tutustu kirjoittaviin 9 CD 2.0 tuotteisiin