Kulunvalvontalukijan valinta ja järjestelmän vaatimukset

15.11.2018

Choosing an RFID reader

Kulunvalvontajärjestelmän tehtävä on säädellä henkilöiden pääsyä rakennukseen ja kerätä tietoa kulkutapahtumista. Järjestelmän toiminnot ja ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen järjestelmään asennettavan lukijan tulee olla. Liitännät, asennuspaikka, tiedonsiirtotapa, valitsemasi tunnistusteknologia, lukijan kommunikointi muiden laitteiden kanssa sekä asennustekniset tekijät usein määrittelevät, millainen lukija järjestelmääsi sopii. Seuraavassa esitellään muutamia keskeisiä lukijoiden ominaisuuksia, joista yleensä lähdetään liikkeelle järjestelmään sopivan lukijan valinnassa.

Liitännät

Lukija lähettää signaalit järjestelmään fyysisten liitäntöjen kautta. Järjestelmäsi toiminta voi vaatia lukijalta esimerkiksi Clock & Data-, Wiegand-, USB-, GPRS-, RS232- tai RS485 -liitäntöjä.

Tiedonsiirtotapa

Tiedonsiirtotapoja eli -protokollia ovat esimerkiksi OSDP ja OSDP v2, AES, tai joissain Idescon lukijoissa Idescon oma RS485 -tiedonsiirtoprotokolla tai asiakkaan järjestelmää varten kehitetyt asiakaskohtaiset RS485-tiedonsiirtoprotokollat. OSDP- ja RS485-tiedonsiirtoprotokollat ovat kaksisuuntaisia, eli tieto liikkuu myös järjestelmästä lukijalle eikä vain päinvastoin. Lukijalle voidaan lähettää järjestelmästä komentoja, tai sitä voidaan esimerkiksi päivittää suoraan järjestelmästä käsin. Clock & Data- sekä Wiegand-liitännöistä tapahtuva tiedonsiirto on yksisuuntaista.

Tunnistusteknologia

Luonnollisesti järjestelmän tunnistusteknologia vaikuttaa lukijavalintaan. Jos järjestelmä perustuu avoimiin siruteknologioihin kuten MIFAREen, voidaan järjestelmää laajentaessa kilpailuttaa eri lukijavalmistajia, sekä edelleen valita tunnisteet miltä tahansa MIFARE-tunnisteita tarjoavalta valmistajalta. Tunnistusteknologia vaikuttaa myös järjestelmän turvallisuuteen. MIFARE DESFire on yksi turvallisimmista tunnistusteknologioista, joka mahdollistaa tiedonsiirron salauksen lukijan ja tunnisteen välillä, sekä käytettävästä tiedonsiirtotavasta tai lisäturvaratkaisuista riippuen myös myös lukijan ja järjestelmän välillä. Jos järjestelmään halutaan perinteisten RFID-tunnisteiden rinnalle tai tilalle mobiilitunnisteet, tulee lukijassa olla Bluetooth ja/tai NFC -tuki riippuen siitä millaista tiedonsiirtotapaa järjestelmäsi vaatii.

Tiedonsiirtokapasiteetti

Järjestelmäsi turvaominaisuudet ja tiedonsiirtotapa voivat vaatia lukijoilta suurempaa tiedonsiirtokapasiteettia. Yleisesti ottaen uusimpiin teknologioihin perustuvissa lukijoissa on enemmän tiedonsiirtokapasiteettia. Lukijoilta vaaditaan enemmän kapasiteettia myös sovelluksissa, joissa hyödynnetään tunnisteen yksilöllisen sarjanumeron lukemisen lisäksi myös tunnisteen muistisektoreihin ohjelmoitua tietoa. Näitä ovat esimerkiksi maksusovellukset.

Inputit ja outputit

Järjestelmään asennettu lukija voi ohjata muita laitteita outputien eli ulostulojen kautta. Lukijan inputin eli sisääntulon kautta voidaan puolestaan ohjata esimerkiksi lukijan oman summerin eli äänimerkin tai ledien toimintaa. Hyödyntämällä sekä lukijan inputia että outputia voidaan lukija saada ohjaamaan itsenäisesti esimerkiksi sähkölukkoa siten, ettei tarvita yhteyttä järjestelmään.

Asennustekniset tekijät

Lukijassa on asennusta varten joko liitin, kaapeli tai adapterilevy riippuen siitä, miten haluat asentaa lukijan järjestelmään. Adapterilevyä käytettäessä voidaan tehdä kytkennät valmiiksi ennen varsinaisten lukijoiden asennusta. Varsinainen lukijoiden asennus on siten nopea ja helppo tehdä valmiiseen asennusalustaan.

Soveltuvuus asennuspaikalle

Lukijoiden asennuspaikat vaihtelevat toimistoista tehtaisiin tai ulkotiloihin. Asennuspaikasta riippuen lukijan pitää sietää äärimmäisiä lämpötiloja, suoraa auringonpaistetta, kosteutta, likaa, kemikaaleja tai iskuja, jopa ilkivaltaa. Lukijavalinnassa kannattaa ottaa myös asennuspaikan olosuhteet huomioon. Valmistaja ilmoittaa lämpötilan- ja kosteudenkestävyyden lukijan teknisissä tiedoissa. Kiinnitä lisäksi huomiota suojausluokkaan ja lukijan iskunkestävyyteen, etenkin jos lukija asennetaan paikkaan, jossa se voi kastua tai joutua ilkivallan kohteeksi.

Muita uutisia

14.06.2021

Simac IDS käyttää järjestelmissään Idescon turvallisia OSDP V2 -lukijoita, jotka mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonsiirron lukijan ja järjestelmän välillä

Lue lisää

14.06.2021

Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme lämmintä ja rentouttavaa kesää!

Lue lisää
Access with smartphone

14.06.2021

Tule mukaan Teams-etätapaamiseen 21.6.2021 klo 13.00-13.45. Esittelemme Idesco ID -palvelun ja näytämme tarkemmin, kuinka helppoa palvelun avulla on lisätä mobiilitunnistus kulunvalvontajärjestelmään.

Lue lisää
Asiakastuki

Evästeet verkkosivuillamme

Hyvä verkkosivuvierailija! Sitoudumme tietojesi suojaamiseen ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Jotta voisit jatkaa selailua eteenpäin, lue tietosuojakäytäntömme ja hyväksy sivuillamme käytettävät evästeet luettuasi ohjeet.