Arkisto

Kulunvalvonnan suunnat

Turvavaatimukset ovat tuoneet alalle laitehankintoihin liittyvät palvelupaketit. Niitä kannattaa vertailla.

Myyntipäällikkö Ari Rossi puhui SECTECH-messujen Open Forumilla kulunvalvonnan trendeistä. Seuraavassa on lyhyt yhteenveto Arin puheenvuoron teemoista.

Turvallisuus ja mobiilitunnistus ovat selviä suuntia, joihin kulunvalvonta on nykyään menossa. Lisäksi, teknologioiden monimutkaistuessa järjestelmätoimittajien ei aina ole järkevää tehdä kaikkea itse, vaan lukijat ja tunnisteet halutaan täysin asennusvalmiina suoraan kohteeseen ilman välityövaiheita. Esteettömyysvaatimukset lisääntyvät, ja lukijoiden on oltava helppokäyttöisiä kaikenlaisille käyttäjäryhmille. Ajankäyttöön kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja resurssit tulee käyttää tehokkaasti. Lukijoiden asennukseen ei saa mennä kauaa aikaa, eivätkä ne saa myöskään aiheuttaa turhia huoltotoimenpiteitä. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä arvostetaan muutenkin kestäviä laitteita ja päivitettävyyttä, samalla kun pyritään pois laitteista joilla on vain muutaman vuoden elinkaari.

Palvelupaketteja kannattaa vertailla

Turvavaatimukset ovat tuoneet alalle laitehankintoihin liittyvät palvelupaketit. Kohteiden yksilöllistyessä lukijoiden ja tunnisteiden ohjelmoimisesta tulee tärkeä resurssikysymys, joka täytyy jollakin tavalla ratkaista. Jotkut järjestelmätoimittajat päätyvät ohjelmoimaan lukijat ja tunnisteet kaikkiin kohteisiinsa itse, mutta yhä useammat ostavat ohjelmoinnin ja siihen liittyvän turva-avainten hallinnan valmiina palvelupaketteina lukijoiden ja tunnisteiden mukana. Asennusvalmiit lukijat ja -tunnisteet saa suoraan kohteeseen, ja lukijoiden päivittäinen hankinta on yhtä helppoa kuin aikaisemminkin. Resursseja ei tarvitse käyttää teknologian opetteluun. Kymmenien kohteiden ja tuhansien yksilöllisesti ohjelmoitujen lukijoiden hallinnointi on yksinkertaisempaa. Järjestelmätoimittajan ei tarvitse tietää lukijan toiminnasta mitään, ainoastaan vain, mihin asennuskohteeseen lukija on menossa.

MIFARE® DESFire -teknologiassa keskeinen etu on, että se on avoin, standardoitu teknologia, jonka vuoksi eri valmistajilta hankitut laitteet ja tunnisteet ovat yhteensopivia. Yksilöllisesti ohjelmoitujen turva-avainten myötä tämän edun saattaa menettää, ellei järjestelmätoimittaja ole tarkkana. Palvelupaketteja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, voiko jatkossa hankkia laitteita myös muilta toimittajilta, vai sitooko palvelupaketti järjestelmätoimittajan samaan palveluntarjoajaan myös tulevaisuudessa. Meiltä hankittuna pitkällekin viety hallintapalvelu ei estä laitehankintoja muilta valmistajilta myöhemmin. Järjestelmää voi kehittää uusimatta koko laitekantaa kerralla, koska lukijoitamme voi päivittää. Jos jossain vaiheessa halutaan siirtyä kohti Key Diversification -konseptia, kannattaa muistaa, että myös tämä ominaisuus tulee olemaan sisäänrakennettu ominaisuus kaikissa Idescon DESFire-lukijoissa ilman erillistä kustannusta. Niissä sen voi ottaa käyttöön vain päivittämällä lukija konfigurointikortilla.