Arkisto

Joustavaa turva-avainten hallintaa

Meiltä saa joustavan turva-avainten hallintapalvelun ja turvallista, yleisiin standardeihin perustuvaa MIFARE DESFire -teknologiaa. Järjestelmätoimittaja ja järjestelmän loppukäyttäjä voivat vapaasti päättää, kuka turva-avaimet omistaa, vaikka Idesco hallinnoikin niitä.

Uudet, turvalliset korttiteknologiat eroavat vanhemmista, tunnisteen yksilöllisen sarjanumeron lukemiseen perustuvista tunnistusratkaisuista. Uudemmissa teknologioissa tunniste on suojattu salausavaimilla. Yhteiset salausavaimet varmistavat, että tunniste ja lukija ikään kuin tunnistavat toisensa ennen lukutapahtumaa. Näin varmistetaan, että tunnistetta ei voi lukea muuten kuin sitä varten ohjelmoidulla lukijalla.

Turvallisia teknologioita saa nykyään lähes kaikilta lukijavalmistajilta. Turvallisuudeltaan ne eivät eroa toisistaan – kaikki estävät tehokkaasti tunnisteiden hakkeroimisen. MIFARE DESFire -teknologiaa pidetään yhtenä turvallisimmista teknologioista. Koska se perustuu yleisiin standardeihin, voi lukijoita ja tunnisteita myöhemmin hankkia haluamaltaan laitetoimittajalta. Tunnisteiden ja lukijoiden ohjelmointiin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota toimittajaa valitessaan. Markkinoilla on kokonaispaketteja, joissa myydään yhdessä tunnisteet, lukijat, niiden ohjelmointi sekä turva-avainten säilytys. Valmistajakohtaiset teknologiat ovat niin sanottuja suljettuja teknologioita, joissa lukijat, tunnisteet ja niiden ohjelmointi on järjestelmää laajennettaessakin hankittava samalta laitetoimittajalta.

Jos kyseessä on yleisiin standardeihin perustuva teknologia kuten MIFARE DESFire, on markkinoilla erilaisia ratkaisuja. Toisissa lukijoiden ja tunnisteiden ohjelmointiin tarkoitetut turva-avaimet omistaa lukijavalmistaja, jolloin lopputulos on käytännössä lähes sama kuin hankkiessasi valmistajakohtaisen teknologian. Jos nimittäin haluat vaihtaa laitetoimittajaa, lukijoiden ja tunnisteiden ohjelmointiin tarkoitettujen turva-avainten siirtäminen toiselle laitetoimittajalle ei usein onnistu. Vaikka lukijat teoriassa – ilman ohjelmointia – olisivatkin yhteensopivia muiden valmistajien laitteiden kanssa, ovat asiakaskohtaiset turva-avaimet MIFARE DESFire -teknologian ydin.

Me Idescolla tarjoamme joustavaa turva-avainten hallintapalvelua ja turvallista, yleisiin standardeihin perustuvaa MIFARE DESFire -teknologiaa. Järjestelmätoimittaja ja järjestelmän loppukäyttäjä voivat vapaasti päättää, kuka turva-avaimet omistaa, vaikka Idesco hallinnoikin niitä. Kun tarvitset lisää lukijoita ja tunnisteita DESFire-järjestelmään, saat ne Idescolta valmiiksi ohjelmoituina suoraan asennuspaikalle, ilman että sinun tarvitsee käyttää resursseja DESFire-teknologiaan ja ohjelmointiin.

Tunnisteiden ohjelmoinnin lisäksi palveluumme kuuluu myös niiden leimaus, dokumentointi ja turva-avainten hallinnointi. Pidämme turva-avaimesi ja palveluun liittyvän dokumentoinnin tallessa asianmukaisia tietoturvakäytäntöjä noudattaen. Turva-avaimiasi ja palveluusi liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niiden käytöstä sovitaan yhdessä, ja mikä tärkeintä, sinä päätät turva-avainten käytöstä.