Arkisto

Hyvä lukija on helppo asentaa ja edullinen ylläpitää

Lukijan asentaminen on työvaihe, jota voi nopeuttaa lukijavalinnoilla, asennusta helpottavilla lisävarusteilla, sekä tilaamalla lukijat valmiiksi ohjelmoituna suoraan asennuspaikalle.

Lukijan asentaminen on työvaihe, jota voi nopeuttaa lukijavalinnoilla, asennusta helpottavilla lisävarusteilla ja tilaamalla lukijat valmiiksi ohjelmoituna suoraan asennuspaikalle. Lisäksi, mitä vähemmillä huoltokäynneillä lukija asennuksen jälkeen pärjää, sitä vähemmän ylläpitokustannuksia järjestelmä vaatii. Meillä on asiakkaita, joiden järjestelmissä lukijamme on toiminut koko järjestelmän olemassaoloajan ilman minkäänlaisia lisätoimenpiteitä lukijan asentamisen jälkeen –  jopa kymmeniä vuosia.

Seuraavassa esitellään muutamia lukijoidemme ominaisuuksia, jotka helpottavat asennuspaikan valintaa, asennuksen suunnittelua ja lukijan asentamista sekä  pienentävät ylläpitokustannuksia järjestelmän elinkaaren aikana.

Oikea lukija oikeaan paikkaan

Kulunvalvontalukijan tavallisin paikka on ovenpielessä. Idescon Slim-lukija on kooltaan mitoitettu mahtumaan standardikokoiseen ovenpieleen. Joskus lukijalle löytyy luonteva tila sähkörasian paikalta. Tällaisissa asennuksissa kannattaa hyödyntää Idescon Quattro-lukijoita, jotka on mitoitettu standardikokoisen sähkörasian mukaan. Lukija peittää siististi sähkörasian aukon, jossa on usein virtakaapelitkin valmiina. Sopivalla lukijavalinnalla vältytään asennuspaikalla tehtäviltä muutoksilta ennen lukijoiden asentamista.

Useimmat Idescon lukijat kestävät niin hyvin kosteutta, pölyä, lämpötilanvaihteluja ja iskuja, ettei ole väliä tulevatko ne sisätiloihin vai ulos. Suurin osa Idescon lukijoista on täysin kosteuden- ja pölynkestäviä, joten ne eivät tarvitse lumelta ja pölyltä suojaavaa lisävarustetta yläpuolelleen. Lukijakohtaiset suojausluokat ja iskunkestävyysluokat sekä lukijan kestämät lämpötila-alueet löytyvät lukijan teknisistä tiedoista lukijan datalehdestä.

Kytke ja käytä – ilman jatkuvaa ylläpitoa

Olemme saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta lukijoidemme toimintavarmuudesta. Ottaessaan lukijamme käyttöön asiakkaamme usein selviävät yhdellä asennuskäynnillä, jonka jälkeen lukija toimii tuulessa ja tuiskussa ilman ylläpitoa.

Millaiset ominaisuudet sitten lisäävät tätä huoltovapautta? Edellä mainittujen iskunkestävyyden, korkean suojausluokan sekä pakkasen- ja kuumankestävyyden lisäksi olemme minimoineet helposti rikkoutuvat, liikkuvat osat, joita suurimmassa osassa lukijoitamme ei ole lainkaan. Meillä on valikoimissa näppäinlukijoita, joissa näppäinpainallukset rekisteröityvät suoraan lukijan pinnalta. Näppäimistön väliin ei pääse kosteutta tai jäätä, jotka voisivat haitata näppäimistön toimintaa.

Mitä eroa on optisella ja mekaanisella tamperilla

Tamper on lukijan turvaominaisuus, joka säännöllistä signaalia lähettämällä valvoo, että lukija on paikallaan järjestelmässä. Jos lukijaa yritetään irrottaa paikaltaan, se lähettää hälytyksen järjestelmään. Idescon lukijoissa on mekaanisen tamper-toiminnon sijaan optinen tamper, joka on parempi lukijan toimintavarmuuden kannalta. Mekaaninen tamper-toiminto voi lämpötilamuutosten myötä aiheuttaa vääriä hälytyksiä ja turhia käyntejä lukijan luona, mikä tietenkin maksaa rahaa. Optinen tamper ei ole liikkuvien tai kuluvien osien varassa, jolloin se on toimintavarmempi.

Asennuksen vaiheet

Lukijan mukana tulee kaapeli, liitin tai joissain tapauksissa adapterilevy. Kaapelilliset lukijat kytketään järjestelmään vetämällä lukijan oma, tarvittavan pituinen kaapeli kytkentäkohtaan. Jos lukijan asennuspaikalla on jo valmis järjestelmästä vedetty kaapeli, voidaan kytkennät tehdä lukijan takaakin. Liittimellinen lukija napsautetaan kiinni järjestelmästä vedetyn kaapelin päässä olevaan vastinkappaleeseen, joten kytkeminen käy hyvin helposti.

Kytkentöjen jälkeen ei tarvitse tehdä muuta kuin ruuvata lukija seinään ja kiinnittää mahdollinen asiakaskohtainen tarra tai linssi lukijan päälle.

Joihinkin lukijamalleihin on saatavana adapterilevy, joka  nopeuttaa asentamista entisestään ja mahdollistaa vaiheittain etenevän asentamisen, mistä voi joskus olla hyötyä. Adapterilevyä käytettäessä voidaan tehdä kytkennät valmiiksi ennen varsinaisten lukijoiden asennusta. Varsinainen lukijoiden asennus on siten nopea ja helppo tehdä valmiiseen asennusalustaan.

Asennus- ja suojalevyt

Lisävarusteena tulevilla, lukijan alle laitettavilla asennuslevyillä on monta tehtävää asennuksesta riippuen. Ne nostavat lukijaa hieman ylöspäin asennuspinnasta. Niiden avulla lukija voidaan asentaa esimerkiksi metallipinnalle, joka muuten voisi häiritä sen toimintaa. Joissain tapauksissa asennuslevyä käytetään peittämään asennuspaikalla aiemmin olleen, mahdolliseseti kooltaan suuremman lukijan jättämät jäljet, jolloin saadaan aikaan siistinnäköinen asennus paikkaamatta seinää. Metalliset suojalevyt estävät mahdollisesti toisella puolella seinää olevalta, lähelle asennetulta lukijalta tulevaa häiriösignaalia.

Lukijat suoraan asennuspaikalle turva-avaimilla ohjelmoituna

DESFire-asennuksissa järjestelmään kuuluvat lukijat ja tunnisteet pitää yksitellen ohjelmoida yhteensopivilla turva-avaimilla. Turva-avainten hallinta on hoidettava tietoturvallisesti ja niitä on ylläpidettävä keskitetysti. Idescon Security Key Management -palvelusta asiakkaamme saavat valmiiksi ohjelmoidut lukijat ja tunnisteet suoraan loppuasiakkaiden asennuspaikoille, jolloin lukijat voidaan asentaa suoraan käyttökohteisiinsa ilman odottelua ja välivaiheita. Lisäksi me otamme kokonaisvastuun turva-avaimista ja niiden ylläpidosta, jolloin asiakkaamme voivat ohjata omat resurssinsa lukijoiden ja tunnisteiden käsittelyn sijaan omien asiakkaidensa palvelemiseen.

Lukijoiden päivittäminen

Uusien kulunvalvontateknologioiden mukanaan tuoma mahdollisuus jatkaa järjestelmän käyttöikää lukijoita päivittämällä kannattaa hyödyntää. Järjestelmän mahdollisia laajennustarpeita kannattaa miettiä jo suunnitteluvaiheessa valitsemalla lukijat, jotka voi päivittää helposti. Idescon lukijat voi suurimmaksi osaksi uudelleenohjelmoida lukijoiden ollessa paikallaan järjestelmässä. Ohjelmistopäivitykset ja useiden lukijatoimintojen muuttaminen käyvät yksinkertaisesti näyttämällä lukijalle konfigurointikorttia.

Onko sinulla kysyttävää lukijoiden asentamisesta? Ota yhteyttä asiakastukeemme!

 

Katso videolta, kuinka lukija asennetaan!