Ohjelmistotestaaja Juho esittäytyy

Juho Kalermo on tuotekehitystiimimme uusimpia vahvistuksia. Hän tekee tällä hetkellä töitä uusimpien lukijaohjelmistojen parissa; suunnittelee testit yhdessä ohjelmistokehittäjän kanssa ja tutkii, toimiiko tuote kuten pitääkin. Ohjelmistotestaukseen hän siirtyi alanvaihtajana opettajan työstä uudelleenkoulutuksen kautta. Hän kertoo tuntevansa ohjelmistoalan omakseen. ”On hienoa, että saan jatkuvasti oppia uutta ja soveltaa sitä käytäntöön. Alan kehittymisen myötä lisää uutta opittavaa tulee koko ajan”.

Harppaus uudelle alalle ja uudenlaisiin työtehtäviin oli lopulta kevyt. Juho kertoo alusta lähtien saaneensa muilta tiimiläisiltä paljon tukea. ”Koin, että ei heti oletettu uuden tyypin osaavan kaikkea tuosta vaan. Toisaalta sitä mukaa kun osaamiseni on karttunut, minuun on luotettu ja olen päässyt soveltamaan osaamistani”, hän kertoo. ”Työpaikan yhteishenki on hyvä; aina voi kysyä muilta apua, ja sitä myös saa”.

Tuoreena isänä Juhon vapaa-aika kuluu pitkälti perheen parissa, mutta nyt hän on pyrkinyt ottamaan omaa aikaa myös liikuntaharrastuksilleen padelille ja lenkkeilylle.