Idesco RFID-läsare med knappsats

Hållbar och lättanvänd, konstruerad för skandinaviskt klimat

Vilken slags RFID-läsare med knappsats lämpar sig bäst för just ditt system och dess användare? Våra RFID-läsare med knappsats har egenskaper som gör ditt system såväl säkert som lätt att använda och underhålla. Vi har knappsatsläsare med den säkraste tekniken och de säkraste kommunikationsprotokollen, till exempel OSDP v2.

Idesco RFID-läsare med knappsats

Konstruerad för skandinaviskt klimat

Om du tänker montera läsaren utomhus bör du fästa särskild uppmärksamhet på knappsatsen. En knappsats som helt saknar rörliga delar är ett bra val för utomhusinstallationer. Knapptryckningarna registreras på läsarens yta och läsarens elektronik är skyddad under epoxihöljet. Snö, smuts eller frost påverkar inte knappsatsens funktion. Läsarna är helt fukt- och dammtäta med IP-klass IP67 och klarar temperaturvariationer från minus fyrtio grader till plus femtiofem grader. Läsarna kan monteras helt oskyddade utomhus.

Pinkod ökar säkerheten

En personlig pinkod är ett enkelt sätt att förbättra systemets säkerhet. Pinkod kan begäras alltid eller så kan den krävas bara under vissa tider på dygnet. Om läsarens egenskaper tillåter det kan pinkodens längd bestämmas av systemet genom läsarens inställningar.

Bakgrundsbelysning

En bakgrundsbelyst knappsats i RFID-läsaren underlättar användning i mörker. Bakgrundsbelysningen kan programmeras till att tändas när en tagg förs in i läsområdet. Den kan också vara påslagen kontinuerligt eller under vissa tider på dygnet.

Högsta hållbarhetsklasserna

Idescos tåligaste RFID-knappsatsläsare hör till de högsta hållbarhetsklasserna och klarar 10–20 joules slag utan att gå sönder. Knapparna kan inte heller tas loss av en knappsats som helt saknar rörliga delar.

Lätt att använda

Vi har i vårt sortiment också en RFID-knappsatsläsare där knapparna trycks något nedåt vid tryck så att man får en återkoppling om knapptryckningen. Upphöjningen nedanför siffran 5 underlättar användningen av knappsatsen om siffrorna inte syns ordentligt. En vinklad bakgrundsplatta lutar läsaren så att den är enklare att använda om läsaren är monterad lägre än normalt.

Valmöjligheter

Då varje installation är unik, har Idesco utvecklat flertalet valbara läsarmodeller för att förenkla för våra kunder. Som exempel på detta utvecklade vi vår Quattro-modell att passa och täcka över existerande eldosor för att slippa dra extra kablage. Vår Slim-modell är anpassad för perfekt passform på dörrkarmar. Vår Displayläsare ger en visuell återkoppling av systemstatus samt möjligheten att styra övriga system via konfiguerbara menyknappar. Vi erbjuder även läsare med glasfront för installation i mer exklusiva miljöer.

finger

Är du intresserad av att veta mer om Idesco’s RFID läsare med knappsats? Se produktkatalogen

arrow
Kundtjänst