Vilken slags RFID läsare lämpar sig bäst för just ditt system?

  • RFID läsare
  • IK slagtålighetsklass
  • Skyddsklass IP67

Hållbara, flexibla RFID läsare som passar till olika system

Idescos RFID läsare fungerar underhållsfritt under de svåraste förhållanden. Genom uppdateringar sträcker sig deras livscykel långt in i framtiden. Ladda ned en gratis guide där du kan läsa mer om RFID läsarnas funktioner. Du finner den längre ner på sidan.

För användare av passersystem är RFID läsaren den mest synliga delen av systemet. RFID läsaren läser av taggens uppgifter, skickar dem till systemet och skriver eventuellt nya uppgifter till taggen. RFID läsaren är viktig också för systemets funktion. Valet av läsare påverkar systemets driftsäkerhet i minusgrader och andra svåra förhållanden, underhålls- och servicekostnader samt användarupplevelsen. RFID läsaren utgör också en del av lokalens inredning, så ett snyggt yttre är viktigt.

I vårt sortiment hittar du tillförlitliga och snygga RFID läsare som klarar minusgrader ner till -40 °C, stötar och fukt. Genom design och tillbehör säkerställer vi också att våra läsare är så lätta att installera som möjligt.

RFID läsare pinkod

Precis en sådan knappsatsläsare som du vill ha

När vi konstruerar läsare ägnar vi användbarheten mycket uppmärksamhet. Vi vet att RFID läsaren används i mycket varierande situationer och att den ska betjäna olika användargrupper. Vissa användare uppskattar knappar som trycks ned vid tryck och ger en återkoppling om tangenttryckningen. Andra gillar i stället egenskaperna hos en kapacitiv knappsats, eftersom denna saknar rörliga delar. För användaren är RFID läsaren systemets mest synliga del. Vi har utvecklat ett brett utbud av olika knappsatsläsare för att användarna av ditt system ska få just ett sådant passersystem som de vill ha. Även läsarnas yttermått har valts så att de är lätta att montera antingen i det utrymme som en eldosa med standardmått kräver eller på en dörrpost av standardmått.

Hållbara och underhållfria RFID läsare du kan lita på

Passersystem finns ofta på platser där miljön är svår. RFID läsarna kan bli utsatta för skadegörelse och de ska fungera utan service under lång tid utan tillsyn. Våra läsarhöljen i de högre hållbarhetsklasserna IK-09 och IK10 klarar 10–20 joules slag. Elektroniken är skyddad inne i enheten, ingjuten i en hård epoxifyllning. Många av våra läsare med knappsats har inga rörliga delar som kan gå sönder. Underhållsfrihet är en sak som systemansvariga och slutanvändare uppskattar.

RFID readers

RFID läsare för krävande förhållanden

Vid montering utomhus utsätts RFID läsaren för varierande väderförhållanden. Idescos RFID läsare fungerar oklanderligt ner till fyrtio minusgrader. Nordligt klimat har beaktats också i enheternas design: Knappsatserna i några av våra RFID läsare är konstruerade så att de helt saknar rörliga knappar som skulle kunna fastna på grund av snö eller is. Läsarna kan monteras utomhus som de är utan särskilt skydd.

Planerar du att montera läsare i heta miljöer? I vårt sortiment hittar du en RFID läsare vars driftstemperaturintervall sträcker sig från minus 40 grader till plus 55 grader. IP-klass IP67 garanterar också tåligheten mot fukt och damm.

RFID-läsare med display kommunicerar med systemets användare

En RFID läsare med display ger nya möjligheter att kommunicera med systemets användare. Ett dubbelriktat OSDP v2-protokoll i läsaren 8 CD 2.0 Display möjliggör ett krypterat informationsflöde från RFID läsaren till systemet och tillbaka. Från systemet kan text, information om att en tagg godkänts eller avvisats och till exempel orsaken till avvisningen förmedlas till display. Via knappsatsen kan användaren mata in information, som RFID-läsaren förmedlar vidare till systemet.

Smidiga uppdateringar, system som utvecklas

Tack vare våra utrustningars mångsidiga egenskaper och uppdateringsmöjligheter kan du utnyttja samma enhet på ett flexibelt sätt. Visste du att de två antennerna i våra EPC läsare fungerar som två separata läsare? Därmed kan identifiering av såväl in- som utgående trafik på två körbanor hanteras av en läsare.

RFID läsare som kan uppdateras smidigt underlättar utveckling av systemet utan att man ständigt behöver skaffa ny utrustning. Många av våra läsare kan uppdateras med konfigureringskort under det att läsaren sitter kvar på sin plats i systemet.

Våra RFID läsare innehåller många konfigurerbara egenskaper, genom inställningar anpassar de sig till nya krav som ditt system ställer, även när du beslutar dig för att utveckla och ändra ditt system eller lägga till nya funktioner.

Den tekniska utvecklingen för avläsningssystem går allt snabbare. Systemen blir IT-baserade och de byggs in i andra system. Idescos RFID-läsare svarar mot systemets föränderliga krav också i framtiden.

Valfrihet med öppna standarder

Det är klokt att förbereda sig på en utvidgning av systemet redan i planeringsfasen genom att välja RFID läsare som är baserade på öppna standarder. När fler läsare och taggar köps in till systemet senare kan du välja mellan flera leverantörer i stället för bara en. Idescos RFID läsare som baseras på öppna standarder är det mest flexibla, säkra och kostnadseffektiva alternativet.

Läsare som passar i ditt system

Idescos RFID läsare har många egenskaper som säkerställer att systemet fungerar oklanderligt. En sådan egenskap är till exempel sabotagelarm, där läsaren skickar en larmsignal till systemet om någon med våld försöker lossa den från monteringsplatsen.
Idescos RFID läsare har många olika gränssnitt för anslutning till systemet. Anslutningsalternativen garanterar att läsaren passar i många slags system.
RFID läsaren indikerar godkännande eller avvisande av en tagg med ljudsignal, ljusindikation eller en kombination av dessa. Den nya 8 CD 2.0 D är en läsare där en separat display ger ytterligare information om systemets läge samt om godkännande eller avvisande av en tagg.

Säkerhet med DESFire och OSDP

Idescos nyaste RFID läsare är säkra MIFARE DESFire-läsare av en ny generation. MIFARE DESFire är den säkraste RFID-tekniken på marknaden där taggens uppgifter skyddas med stark TDES- och AES-kryptering och kryptonycklar. Passerkontrolltillämpningens säkerhetsnivå ökar också med en personlig pinkodsidentifiering. Vi erbjuder flera alternativ för läsare med knappsats till passerkontrolltillämpningar.

Om du önskar har vi också lösningar för skydd av intern informationsöverföring i systemet, bl.a. informationsöverföringsprotokollet OSDP v2 med hög säkerhet.

Låg strömförbrukning

Våra nyaste RFID läsare har bara cirka 60 procents strömförbrukning jämfört med motsvarande läsare på marknaden. En lägre strömförbrukning sänker inte bara elräkningen utan minskar även på kringutrustningen i systemet, som strömförsörjningsenheter, och därigenom systemets totalkostnader.

Enkel montering

Läsarnas design och tillbehör har utformats med tanke på enkel montering. Till exempel har måtten på Quattro-höljet valts så att det kan monteras på en eldosa med standardmått och täcker då öppningen helt. Den smala Slim-läsaren passar på en dörrpost av standardmått.

Som tillbehör tillhandahåller vi monterings- och skyddsplattor, som utöver att underlätta monteringen av läsarna också förbättrar deras funktion. I renoveringsobjekt täcker monteringsplattorna skruvhålen efter tidigare läsare med eventuellt en annan storlek.

Bakom läsaren 8 CD 2.0 A finns en separat monteringsplatta som kan monteras på plats redan vid kabeldragningen. I monteringsfasen klickar man bara fast läsaren i monteringsplattan.

finger

Vad bör man tänka på vid val av RFID-läsare? Ladda ner en gratis guide

arrow
Kundtjänst

Kakor på vår webbplats

Hej! Vi förbinder oss att skydda dina uppgifter och respekterar din integritet. För att gå vidare på vår webbplats ska du ta del av vår dataskyddspraxis och godkänna användningen av kakor på vår webbplats efter att du läst anvisningarna.