Rikshospitalet är nöjda med Idescos läsare

15.01.2014

Idesco valdes till leverantör av läsare till passersystemet i Oslos universitetssjukhus. Systemleverantören G4S Secure Solutions AS (numera Nokas) installerade åttahundra Idesco 8 CD 2.0 Slim Pin DESFire-läsare  i sjukhuset efter att dessa i planeringsfasen hade konstaterats vara bäst lämpade för systemet.

Förnyelsen av passersystemet i sjukhuset som var i full drift genomfördes rekordsnabbt. Arbetet påbörjades i augusti 2013 och blev klart i god tid före jul. G4S fick beröm av universitetssjukhuset för att allt hade gått smidigt. Förutseende och systemleverantörens noggranna projektplan underlättade också vardagen i sjukhuset under projektet.

G4S gav Idescos läsare beröm för att de är lätta att montera. ”Monteringen tog cirka en kvart per läsare”, berättar Jan Terje By, produktchef hos G4S. ”Idescos Slim Pin-läsare går snabbt att montera, den ser snygg ut och passar i många slags monteringsmiljöer.” Arbetet underlättades också tack vare de monteringsplattor som sattes bakom Idescos läsare,” fortsätter han. De nya läsarna kunde monteras direkt på samma plats som de tidigare så att monteringen kunde göras snabbt utan onödiga störningar, som man inte gärna vill ha i en fungerande sjukhusmiljö.

Systemets utvecklingspotential finns i läsarna

Det tidigare passersystemet i Oslos universitetssjukhus hade nått slutet av sin livscykel. Underhållet av systemet, som togs i drift för tretton år sedan, hade börjat bli svårt. Man beslöt att förnya systemet helt med särskild uppmärksamhet på systemets kostnadseffektivitet och underhållsmöjligheter. Uppdatering och utveckling av systemet skulle vara så enkelt som möjligt. Full kontroll över systemet utan tredje parter var mycket viktigt för G4S i det här fallet. G4S fastnade för Idescos läsare av den senaste generationen, eftersom de kan uppdateras på plats i systemet vilket underlättar underhållet av systemet. ”Idescos läsare med öppen DESFire-teknik och deras tekniska egenskaper lämpade sig bäst för vårt behov, eftersom vi med deras hjälp själv kan hantera säkerhetsegenskaper, systemets funktion och utveckling”, berättar Jan Terje By.

Enkelt underhåll och kostnadseffektivitet

Idescos nya, enkelt uppdaterbara läsare lovar nu såväl systemleverantören som Oslos universitetssjukhus kostnadseffektivitet, lång livslängd och år av enkelt underhåll. För underhåll av systemet använder G4S Idescos verktyg DESCoder. DESCoder är ett paket bestående av en kortläsare och programvara som används för att göra de konfigureringskort som behövs för uppdatering av läsare. Med hjälp av verktyget kan systemleverantören självständigt ändra säkerhetsnycklar och läsarfunktioner samt uppdatera läsare med de nya egenskaperna genom att bara visa konfigureringskortet. Jan Terje By är nöjd med DESCoder. ”Det grafiska användargränssnittet är tydligt och programstrukturen är lätt att lära sig. Till och med hanteringen av komplicerade säkerhetsstrukturer är enkel. Ändring av läsarnas inställningar, säkerhetsnivåer och även byte av teknik kan göras utan att ta bort läsaren från sin plats, det uppstår inga onödiga fördröjningar”, berättar han. ”Från systemleverantörens och slutanvändarens synvinkel är det bra att systemet kan administreras och utvecklas så enkelt som möjligt”, säger Jan Terje By. ”Det är en säkerhetsfråga, men självständig administration av systemet ger också oberoende. Vi vill ha ett säkert system som vi kan utveckla och underhålla helt självständigt”, fortsätter han.

Oslos universitetssjukhus (Rikshospitalet) tillhandahåller specialsjukvård på nationell nivå i Norge.

G4S är ett världsledande företag på säkerhetslösningar som har specialiserat sig på att skydda affärsprocesser inom branscher där säkerhetsrisker ses som ett strategiskt hot. G4S är den största noterade arbetsgivaren på Londonbörsen och företaget är också noterat på börsen i Köpenhamn. G4S verkar i fler än 125 länder och har fler än 620 000 anställda.

Idesco utvecklar tillförlitliga fjärravläsningslösningar med fokus på kunden. Vi erbjuder lösningar för passersystem, fordonsidentifiering och andra tillämpningar inom till exempel logistik och industriautomation. Vi låter din affärsverksamhet dra nytta av fördelarna med RFID-tekniken: våra lösningar hjälper till att skapa tillförlitliga, lättanvända och kostnadseffektiva identifieringssystem. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder även när det gäller produktutveckling. Vi skapar nya affärsmöjligheter genom att utnyttja RFID-teknik i samarbete med våra kunder.

Other news

RFID reader with GPRS

16.10.2018

SmartDok har valt Idescos GPRS-läsare till sin personalliggare för ID06. Datan går enkelt från läsarna till systemet via det allmäna GSM-nätet och för den robusta Idesco 9 CM 2.0 GPRS-läsaren är de tuffa nordiska väderförhållandena inga problem.

Read more
Kundtjänst

Kakor på vår webbplats

Hej! Vi förbinder oss att skydda dina uppgifter och respekterar din integritet. För att gå vidare på vår webbplats ska du ta del av vår dataskyddspraxis och godkänna användningen av kakor på vår webbplats efter att du läst anvisningarna.