DESFire skyddade läsare och taggar

  • Security Key Management
  • Säkerhetsnycklar
  • DESFire säkerhet
  • RFID säkerhet

DESFire gör ditt system toppsäker

Var finns dina säkerhetsnycklar?

En väsentlig del av DESFire-tekniken är säkerhetsnycklar och deras hantering. Systemleverantören kan själv skapa säkerhetsnycklar samt läsare och taggar som överensstämmer med systemet. Vi erbjuder ett lättanvänt programmeringsverktyg för detta samt utbildning i DESFire-tekniken.

Hanteringstjänst för säkerhetsnycklar

Vi kan också erbjuda en heltäckande hanteringstjänst för säkerhetsnycklar som frigör systemleverantörens resurser från hanteringen av säkerhetsnycklar. Idescos hanteringstjänst för säkerhetsnycklar frigör resurser för systemleverantörens och slutkundens egen kärnverksamhet, resurser som för närvarande används för programmering av säkerhetsnycklar.

Programmering av DESFire-taggar

DESFire-tillämpningar kräver överensstämmande taggar som alltid programmeras separat för varje kund. De nödvändiga uppgifterna lagras i DESFire-taggens minnessektorer som skyddas med säkerhetsnycklar. Utöver de uppgifter som behövs för den egentliga tillämpningen kan taggen också kodas med individuella säkerhetslösningar som höjer säkerhetsnivån. Vår tjänst omfattar utöver programmering av taggar även stämpling och dokumentering av taggar, samt hantering av säkerhetsnycklar.

transponder programming

Programmering av DESFire-läsare

När du behöver fler läsare i ett system får du dem av Idesco, färdigt programmerade och kompatibla med taggarna. Vår nyckelhanteringstjänst omfattar skapande av läsarkonfigurationer, testning av konfigurationer, dokumentering och granskningar, programmering av läsare, samt hantering och underhåll av konfigurationernas databaser. Som kund hos vår nyckelhanteringstjänst kan du installera läsarna i systemen direkt efter att de levererats och sparar på så sätt tid.

Hantering av säkerhetsnycklar

Vi förvarar dina säkerhetsnycklar och anknytande dokumentering i enlighet med relevant datasäkerhetspraxis. Dina säkerhetsnycklar och anknytande uppgifter behandlas konfidentiellt och användningen av dem grundar sig på gemensam överenskommelse. Om du önskar det kan vi förstöra läsarna och taggarna vid slutet av deras livscykel.

DESFire stödtjänster

Vi betjänar dig snabbt och på det sätt du önskar i frågor gällande DESFire-tekniken samt läsare och taggar. Vi informerar slutkunden om DESFire-teknikens fördelar, erbjuder konsultation vid övergången till DESFire-teknik, samt ordnar utbildning för återförsäljare och slutkunder.

Säkra RFID-produkter med 30 års erfarenhet

Säkerheten håller på att bli allt viktigare Nya, säkrare RFID-tekniker har dykt upp vid sidan av de äldre UID-tillämpningarna som baserar sig på läsning av taggens serienummer. RFID-teknikerna lagrar taggens information i taggens programmerbara minnessektorer och skyddar taggen genom kryptering.
Vi har 30 års erfarenhet av RFID-tekniken – vi är en av branschens pionjärer då det gäller utveckling av nya RFID-lösningar. Idescos 8 CD 5 2.0 AES är marknadens första passerkontrolläsare där dataöverföringen mellan taggen och läsaren är krypterad genom den allra säkraste AES-krypteringen. Som första i världen har vi utvecklat en lösning som också skyddar dataöverföring inom systemet genom kryptering.

Ansvariga för systemanskaffning och säkerhetschefer står inför allt mer komplicerade frågor vid upphandlingen av system. Som grund för att kunna fatta de rätta besluten behöver man på marknaden den nyaste informationen om säkerhet och skillnaderna mellan de olika RFID-teknikerna. Vi kan hjälpa dig och din kund att hitta rätta, säkra och kostnadseffektiva lösningar för olika system. Vi erbjuder stöd genom att ordna utbildning och webbseminarier om olika ämnen i anknytning till RFID-tekniker.

Våra kunder har bedömt vår tekniska sakkunskap och kundtjänst som mycket högklassiga. Vi reagerar genast på begäran om stöd och står till förfogande. Vi stöder dig och din kund i det som är viktigast: upprätthållandet av ett säkert system.

finger

Learn more about Idesco Security Key Management Download service description

arrow
Kundtjänst

Kakor på vår webbplats

Hej! Vi förbinder oss att skydda dina uppgifter och respekterar din integritet. För att gå vidare på vår webbplats ska du ta del av vår dataskyddspraxis och godkänna användningen av kakor på vår webbplats efter att du läst anvisningarna.