PALKEISSA ollaan tyytyväisiä uuteen järjestelmään ja kosketusnäyttöpäätteeseen

05.07.2011

5.7.2011

Yhtenäinen järjestelmä, keskitetyt palvelut ja oikeat työkalut tehostavat työajanseurantaa ja kulunvalvontaa

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on ottanut käyttöön uuden yhtenäistetyn työajanseurantajärjestelmän kaikissa toimipaikoissaan. Työajanseuranta ja kulunvalvonta hoituvat nyt Idescon toimittamalla Access Touch –kosketusnäyttöpäätteellä Niscayahin (Stanley Security Solutions) Timecon 22-järjestelmässä. Samassa yhteydessä Palkeet otti käyttöön Niscayahin tarjoaman laajan palveluvalikoiman. Ajatuksena oli ulkoistaa palvelut yhdelle luukulle. Niscayahin Timecon 22-järjestelmään liitetty Idescon Access Touch –kosketusnäyttöpääte on monipuolinen työkalu, jonka avulla myös mahdolliset myöhemmin käyttöönotettavat lisäpalvelut ja uudet sovellukset voidaan helposti toteuttaa.

Palkeiden käytössä on yhteensä 21 Access Touch päätelaitetta 7 eri toimipaikassa. Palkeissa ollaan oltu uuteen kosketusnäyttöpäätteeseen tyytyväisiä.”Kosketusnäyttö on hyvin selkeä ja käyttäjäystävällinen. Yhtenäinen työajanseurantajärjestelmä edistää yhtenäisten toimintatapojen jalkauttamista”, kertoo Palkeissa kehityspäällikkönä toimiva Harri Pekkarinen. Myös henkilöstö on ottanut helppokäyttöisen kosketusnäyttöpäätteen positiivisesti vastaan. ”Henkilöstön palaute on myönteistä. Nimenomaisesti loogisuus ja selkeä helposti luettava näyttö on saanut kehuja”, Pekkarinen jatkaa.

Access Touch –kosketusnäyttöpääte sisältää RFID-lukijan ja tietokoneen. RFID-lukijan avulla kerätään tunnistetietoa, jonka käsittelyyn ja edelleen lähettämiseen pääte antaa loistavat mahdollisuudet.  Palkeiden henkilöstö käyttää kosketuspäätettä työajanseurannan leimauksiin. Työaika voidaan leimata myös etänä Reg@Web -selaimella omalta työasemalta tai langattoman yhteyden välityksellä. Myös kulkuoikeuksien ja työaikaliukumien hallinnointi on joustavaa. Henkilöstöllä on oikeus päästä virka-aikana Palkeiden kaikkiin toimipaikkoihin, mutta virka-ajan ulkopuolella pääsy on rajoitettu toimipaikka- ja tehtäväkohtaisesti. Virka-ajan ulkopuolella on käytössä henkilökohtainen pin-koodi, joka mahdollistaa pääsyn toimipaikalle myös viikonloppuisin tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Kosketusnäyttöpäätteeseen yhdistetty RFID-lukija ja tietokone antaa mahdollisuudet myös laajentaa järjestelmää ja ottaa käyttöön joustavasti uusia sovelluksia. Tällä hetkellä Palkeissa ollaan yhtenäistämässä työajanseurantaa, tavoitteena mahdollisimman pienet muutostarpeet järjestelmään. Palkeet selvittää myös parhaillaan työaikapankkikokeilun aloittamista. Ylityön, liukumasaldojen ja kokeiluun otettavan työaikapankin yhteensovittamistyö on parhaillaan meneillään. Lisäksi Palkeet on lähtemässä pilotiksi uuten raportointipalveluun, jossa saadaan käyttöön arvokasta tietoa esimerkiksi hälytyksistä.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)  perustettiin 1.1.2010 neljän aiemman palvelukeskuksen – Oikeushallinnon palvelukeskus, Puolustushallinnon palvelukeskus, Sisäasiainhallinnon palvelukeskus, Valtiokonttorin palvelukeskus – pohjalle. Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja n. 110 valtionhallinnon virastolle, laitokselle ja rahastolle sekä n. 80 000 yksittäiselle palkansaajalle. Palvelukeskus toimii valtakunnallisesti hajautetulla toimintamallilla Joensuussa, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Porissa ja Turussa. Palkeet työllistää tällä hetkellä kuudella paikkakunnalla yhteensä n. 780 henkilöä.

Stanley Security Solutions (aiemmin Niscayah) tarjoaa kokonaisvaltaisia turvaratkaisuja asiakkaille, joille turvallisuus on tärkeää. Ratkaisut perustuvat nykyaikaisiin teknisiin järjestelmiin, palveluihin sekä konsepteihin sisältäen kulunvalvontaa, videovalvontaa, rikosilmoitin-, tuotesuojaus-, paloturva- ja henkilöturvajärjestelmiä.

Idesco® kehittää luotettavia etätunnistusratkaisuja asiakaslähtöisesti. Tarjoamme ratkaisuja kulunvalvontaan, ajoneuvontunnistukseen ja muihin sovelluksiin esimerkiksi logistiikassa tai teollisuusautomaatiossa. Tuomme RFID-teknologian edut suoraan liiketoimintaasi: ratkaisumme auttavat luomaan luotettavia, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita tunnistusjärjestelmiä. Lisätietoja: www.idesco.fi

Idescon Access Touch on tyylikäs ja kestävä kapasitiivinen kosketusnäyttöpääte, jossa on integroitu tietokone ja RFID-lukijamoduli. Se soveltuu langattoman järjestelmän ohjaamiseen, ja sitä voidaan käyttää itsenäisenä yksikkönä ajanhallinta- ja maksusovelluksissa, hälytyksen ohjaukseen, inforuutuna jne. Käyttöjärjestelmänä on Linux, Windows on saatavana erikseen. Laitteeseen integroitu suorituskykyinen tietokone on erinomainen työkalu erilaisten asiakaskohtaisten sovellusten luomiseen.  RFID-lukijatyypin asiakas voi valita omien tarpeidensa mukaan. Saatavana on eri taajuuksien (125 kHz-13,56 MHz) teknologiat eri tunnistustarpeisiin. Access Touch on yhteensopiva langattomien kulunvalvonta- ja UHF-lukijoiden kanssa, jotka myös kuuluvat Idescon valikoimiin.  Tämä selkeän tyylikäs laite on suojattu iskunkestävällä lasilevyllä. Laitteen etupaneeli voidaan tehdä halutun näköiseksi esimerkiksi asiakkaan omilla väreillä ja logolla.

Muita uutisia

Mobile Access

06.02.2023

Visma Megaflex on ottanut käyttöön Idesco ID -palvelun ja Idesco ID -puhelinsovelluksen.

Lue lisää

06.02.2023

Olemme mukana SECTECH-messuilla Oslossa 8.-9.3. Jos olet tuolloin paikalla, tule tapaamaan meitä osastolle nro B22

Lue lisää

06.02.2023

Ari Rossi esittelee joustavaa ja moniin liiketoimintamalleihin mukautuvaa Idesco ID -mobiilikulkemisen ratkaisua Oslon SECTECH-messujen Open Forumilla.

Lue lisää
Asiakastuki

Evästeet verkkosivuillamme

Hyvä verkkosivuvierailija! Sitoudumme tietojesi suojaamiseen ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Jotta voisit jatkaa selailua eteenpäin, lue tietosuojakäytäntömme ja hyväksy sivuillamme käytettävät evästeet luettuasi ohjeet.