RFID-teknologioiden erot

RFID-teknologioilla on eroja, jotka vaikuttavat niiden suorituskykyyn, päivitettävyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen. Kulunvalvontateknologiat jaetaan yleisesti matalan taajuuden (125 kHz) teknologioihin ja korkeamman taajuuden (13,56 MHz) ns. älykorttiteknologioihin (Smart Card).

Matalan taajuuden teknologioilla toteutetut sovellukset perustuvat kortin yksilöllisen sarjanumeron (UID) lukemiseen. Älykorttiteknologioissa tietoa tallennetaan kortin muistisektoreille, jotka voidaan suojata turva-avaimilla. MIFARE DESFire -teknologia mahdollistaa parhaat 128-bittiset, käytännössä murtamattomat salaukset.

Turvallisuus

Vanhemmissa tunnisteen yksilöllisen sarjanumeron (UID) lukemiseen perustuvissa sovelluksissa ei käytetä salauksia, vaan UID luetaan tunnisteen muistista sellaisenaan. Uudemmissa, suorituskykyisemmissä teknologioissa tieto tallennetaan tunnisteen muistisektoreihin, mahdollisesti myös salauksella suojattuna. Salaus estää tunnisteen kopioinnin ja hakkeroinnin, ja tunnisteen voi lukea vain tietty lukija. Sovelluksen turvatasoa voidaan nostaa vielä henkilökohtaisella pin-koodilla.

Muistikapasiteetti

Älykorttiteknologioissa tunnisteella on enemmän tilaa ja sen tiedonsiirtokyky on parempi. Tunnisteelle voi tallentaa monipuolisemmin erilaista tietoa, jota voi käyttää useammissa sovelluksissa. Samaan tunnisteeseen voi tallentaa sekä kulkemiseen että maksamiseen tarvittavaa tietoa. Joissain tapauksissa lukija myös kirjoittaa tunnisteeseen uutta tietoa lukutapahtuman yhteydessä.

Joustavuus

Tunnistusjärjestelmän pitää olla turvallinen, suorituskykyinen ja helposti laajennettava. Järjestelmän on oltava muuntautumiskykyinen ja sitä tulee voida kehittää ilman jatkuvia komponenttien vaihtoja. Tulevaisuudessa tunnistusjärjestelmät yhdistyvät enenevässä määrin IT-järjestelmiin, mikä vaatii lukijoilta kapasiteettia ja muuntautumiskykyä. Uutta järjestelmää suunnitellessa kannattaa valita lukijat, joissa on jo valmiiksi otettu huomioon tulevaisuuden monimutkaisemmat järjestelmät. Uuden sukupolven lukijat voi myöhemmin päivittää vastaamaan uusia, muuttuvia vaatimuksia.

Lukijan päivitettävät ominaisuudet tarkoittavat käytännössä helppoa järjestelmänhallintaa ja paljon laajennus- ja muutosmahdollisuuksia järjestelmään tulevaisuudessa. Päivitettävyys on myös järkevää tuotehallintaa. Järjestelmätoimittaja voi hankkia varastoon samaa lukijatyyppiä, josta konfiguroi kuhunkin tarpeeseen sopivan lukijan.

Avoimet ja suljetut teknologiat

RFID-tunnisteissa ja -lukijoissa käytetään eri valmistajien RFID-siruja. On olemassa myös korttitoimittajia ja laitevalmistajia, jotka ovat kehittäneet oman siruteknologian omille tuotteilleen. Laitevalmistajakohtaisia teknologioita sanotaan suljetuiksi teknologioiksi; niissä sekä sirut että tunnisteet ja lukijat tulevat samalta valmistajalta. Nämä eivät ole yhteensopivia muiden laitevalmistajien tuotteiden kanssa. Jos järjestelmään valitaan suljettu RFID-teknologia, tunnisteet ja lukijat on hankittava jatkossakin samalta valmistajalta, eikä laitehankintoja voi myöhemmin kilpailuttaa.

Uudemmat 13,56 MHz:n taajuudella toimivat älykorttiteknologiat noudattavat usein ISO14443 ja ISO15693 -standardeja, jolloin eri laitevalmistajien laitteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa. Avoin RFID-teknologia ei sido tiettyyn laitevalmistajaan, vaan hankinnat voi kilpailuttaa. Standardoidut RFID-teknologiat kehittyvät ja pysyvät markkinoilla, jolloin laitteita on aina saatavana eri valmistajilta.

Mitä on RFID-teknologia?

RFID-teknologiaan ja laitteisiin perustuvilla ratkaisuilla tunnistettava kohde (ihminen, eläin, tavara) voidaan identifioida ilman suoraa kontaktia tai näköyhteyttä. RFID-teknologia soveltuu hyvin teollisiin sovelluksiin, koska se toimii ongelmitta vaikeissakin olosuhteissa. Hankalia ulkoisia olosuhteita kuten sadetta, jäätä, alhaisia lämpötiloja ja myös likaantumista sietävät RFID-laitteet sopivat hyvin myös ajoneuvontunnistukseen. RFID-järjestelmän komponentit ovat lukijat, tunnisteet ja kontrollerit. Idescon RFID-tuotteiden avulla rakennetaan suorituskykyinen, muuntautuva ja turvallinen tunnistusjärjestelmä.

RFID-tunniste

RFID-tunnisteessa on yksilöllinen sarjanumero ja mahdollisesti muuta sovellukseen liittyvää tietoa.

standalone door access keypad

RFID-lukija

RFID-lukija lukee tunnisteessa olevan tiedon, lähettää tiedon järjestelmään ja mahdollisesti kirjoittaa uutta tietoa tunnisteeseen. RFID-lukija vastaanottaa komentoja järjestelmästä ja ohjaa esimerkiksi ovea.

Järjestelmän ohjaus, kontrolleri

Kontrolleri sisältää järjestelmän tietokannan. Se vastaanottaa lukijan lukeman tunnistetiedon ja ohjaa järjestelmää.

finger

Kysy asiantuntijoilta! Autamme sinua löytämään oikeat RFID-teknologiat.

arrow
Asiakastuki

Evästeet verkkosivuillamme

Hyvä verkkosivuvierailija! Sitoudumme tietojesi suojaamiseen ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Jotta voisit jatkaa selailua eteenpäin, lue tietosuojakäytäntömme ja hyväksy sivuillamme käytettävät evästeet luettuasi ohjeet.